Goed op weg naar de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft de Van Mierlo Stichting, in samenwerking met de Permanente Programmacommissie, een bundel samengesteld voor de verkiezingsprogrammacommissies (VPCs) van de lokale D66 afdelingen. Deze bundel dient ter voorbereiding van het schrijven van de programma’s voor de verkiezingen. De bundel is al via Mijnd66 beschikbaar voor alle lokale VPC-leden.

Sinds begin juni publiceren wij elke week één paper op onze website en uiteindelijk zullen we de volledige bundel hier ook publiceren.

Meest recente publicatie

Integratie en Inburgering
Door Anne-Marijke Podt

Halverwege 2021 gaat de nieuwe inburgeringswet in, de wet die gemeenten meer regie geeft over
de inburgering van nieuwkomers. De komende raadsperiode wordt daarom een lakmoesproef:
zijn gemeenten in staat de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt te pakken, om te zorgen dat
alle nieuwkomers de kans krijgen om in Nederland volwaardig mee te doen? Als D66’ers op lokaal
niveau zijn er veel mogelijkheden om hier onze stempel op te drukken, omdat inburgering en
integratie draaien om veel waarden die ons na aan het hart liggen: de eigen kracht van mensen,
kansengelijkheid en de vrijheid hebben om je leven zelf vorm te geven.

Alle publicaties

Meer inspiratie nodig?

Naast deze stukken, kunnen ook onze podcast inspiratie bieden voor lokale programma’s. Zo maakten we uitzendingen over bouwen en wonen, burgerparticipatie en de jeugdzorg.