Van Mierlo Academieweekend 2022

Flink Amsterdam Beeld: Ashkan Morteza pour Photograhpy

Sociaal-liberalisme en het kapitalisme
Toenemende inflatie, een overspannen arbeids- en woningmarkt, een gas- en klimaatcrisis: structurele economische problemen die vragen om nieuw economisch denken. Biedt het kapitalisme wel een oplossing voor de huidige crises? Hoe zou een nieuwe sociaal-liberale economie er uit zien? Tijdens het Academieweekend 2022 duiken we in het thema ‘Sociaal-liberalisme en het kapitalisme’.

Op 15 en 16 oktober 2022 organiseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting het Academieweekend. Een weekend waarin we aan de hand van lezingen, discussies en workshops met een groep van 20 deelnemers een urgent thema uitdiepen. Het Academieweekend is er voor iedereen die graag nadenkt en debatteert over het sociaal-liberalisme of over het thema. Je hoeft geen lid te zijn van D66 om deel te nemen.  

De aanmelding voor dit weekend is inmiddels gesloten.

Programma

Zaterdag 15 oktober

10:00-11:00 Inleiding in het sociaal-liberalisme met Afke Groen
11:15-12:30 Geschiedenis van het neoliberalisme met Merijn Oudenampsen en Bram Mellink
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:45 Emancipatie en het kapitalisme met Anne Kingma en Mark van Ostaijen
14:45-15:30 Wandeling
15:30-16:45 Duurzaam kapitalisme met Willem Schramade
 
Zondag 16 oktober 

09:30-10:30 Democratisering van het bedrijfsleven met Yara Al Salman en Vera Vrijmoeth
10:45-12:00 Geld en politieke macht met Caelesta Braun en Willeke Slingerland
12:00-13:00 Lunch
13:00-14:00 Mystery guest
14:15-15:30 De toekomst van ons financiële systeem met Bart Frijns
15:30-16:00 Wrap-up  

Sprekers

Afke Groen is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Eerder werkte ze als wetenschappelijk medewerker voor de Van Mierlo Stichting. Daarvoor was ze promovenda en docent aan de Universiteit Maastricht en het Duitsland Instituut Amsterdam, waar ze haar proefschrift over informele, transnationale contacten tussen nationale partijen in de EU afrondde. Op het academieweekend geeft ze een introductie in het sociaal-liberalisme.

Merijn Oudenampsen is socioloog en politicoloog en postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met Bram Mellink schreef hij het boek ‘Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis’. Tijdens het Academieweekend zal hij aan de hand van dit boek met deelnemers in gesprek gaan.

Bram Mellink is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Samen met Merijn Oudenampsen schreef hij het boek ‘Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis’. Tijdens het Academieweekend zal hij aan de hand van dit boek met deelnemers in gesprek gaan.


Anne Kingma is econoom en beleidsmedewerker bij het Ministerie van Financiën. Zij schrijft opiniestukken en papers over belastingtransparantie, de genderkloof op de arbeidsmarkt en onderwijs met als rode draad de positie van vrouwen. Zij schreef onder andere het stuk ‘Genderkloof schaadt de Nederlandse economie’ in het vakblad voor economen ESB

Mark van Ostaijen is bestuurssocioloog en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij directeur bij het Centre Governance of Migration and Diversity, en schrijft hij regelmatig over thema’s rondom emancipatie en de arbeidsmarkt, waaronder het stuk in de Groene Amsterdammer ‘Hoe emancipatie juist zorgt voor uitsluiting’.
 
Willem Schramade is Universitair Docent Corporate Finance bij de Erasmus School of Economics. Daarnaaast zit hij in de adviesraad van Triodos en is hij oprichter, adviseur en onderzoeker bij de Sustainable Finance Factory. Hij schreef het boek ‘Duurzaam Kapitalisme. Een andere kijk op waarde’.  Tijdens het Academieweekend neemt hij deel aan een panelgesprek over duurzaam kapitalisme.
 
Vera Vrijmoeth is onderzoeker bij de FNV naar de rol van kapitaal in de economie. Daarvoor was zij onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en het Duitsland Instituut. In juni 2022 schreef zij een opiniestuk in de Volkskrant getiteld ‘Zet de aandeelhouder in bedrijven op zijn plaats: eerst komt de samenleving’. Tijdens het Academieweekend neemt zij deel aan een panelgesprek over democratisering van het bedrijfsleven.
  
Yara al Salman is postdoctoraal onderzoeker in de politieke filosofie aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde op gemeenschappelijk eigendom als alternatief voor staats- en privaat eigendom, en wat deze eigendomsvorm voor het liberalisme kan betekenen. Tijdens het Academieweekend neemt zij deel aan een panelgesprek over democratisering van het bedrijfsleven.
 
Caelesta Braun is hoogleraar Public Governance en Civil Society aan de Universiteit Leiden, en expert op het gebied van belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Tijdens het Academieweekend neemt zij deel aan een panelgesprek over geld en politieke macht.

Bart Frijns is hoogleraar Finance en decaan van de faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit. Als expert op het gebied van financiële geletterdheid zal hij deelnemen aan een panelgesprek over de toekomst van ons financiële systeem.

Willeke Slingerland
 is Hoogleraar Weerbare Democratie bij de Hogeschool Saxion. Zij is expert op het vlak van netwerkcorruptie, en auteur van het boek ‘Network Corruption: When Social Capital Becomes Corrupted’. Tijdens het academieweekend zal zij deelnemen aan een panelgesprek over geld en politieke macht.