Wie zijn wij en wat is onze missie

Wie zijn wij Sinds 27 april 2011 heet het wetenschappelijk bureau van D66 de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Dat is niet zonder reden. Hans van Mierlo (1933-2010) had als mede-oprichter en bekendste voorman grote invloed op het denken en handelen van D66. Hij benadrukte het belang van de analyse en het zorgvuldig redeneren. In zijn lange politieke carrière, die hij afsloot als minister van staat, verzette hij zich tegen schijnduidelijkheid en politieke gewoontewijsheid. Van Mierlo stond om die reden ook altijd sceptisch ten opzichte van 'ismen' of termen als 'links' en 'rechts', die volgens hem lang niet altijd verhelderend werken. Hij hechtte vooral waarde aan intellectuele nieuwsgierigheid, schuwde de paradox niet, en durfde hardop te twijfelen. De Van Mierlo Stichting heeft haar naam verbonden aan die houding en geest en laat zich er bij de verdere ontwikkeling van het sociaal-liberale gedachtegoed door inspireren. Missie De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijke wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66. Dit doet zij door het ontplooien van allerlei soorten activiteiten: het uitvoeren van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, het ideologisch en wetenschappelijk onderbouwen van standpunten van D66, het organiseren van lezingen en symposia, het geven van trainingen en workshops, het publiceren van het tijdschrift Idee etc. De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 werd opgericht in 1972. Van 2003 tot 2011 opereerde deze onder de naam Kenniscentrum D66. In mei 2011 werd het bureau omgevormd tot de Mr. Hans van Mierlo Stichting, vernoemd naar de in 2010 overleden politicus en D66-oprichter Hans van Mierlo.