Werken aan en voor je idealen

1280px-Elektrocieplowna_siekierki2Het kabinet gooit onze idealen te grabbel door onze afhankelijkheid van Russisch gas te vergroten. Wees realistisch, volg je idealen, menen D66-Tweede Kamerleden Stientje van Veldhoven en Sjoerd Sjoerdsma.

Vlak voor de zomer accepteerde Minister Kamp eindelijk dat hij de gaswinning in Groningen structureel moet verlagen. Of het genoeg is, daarover valt te twisten, maar eindelijk werd er in ieder geval deels geluisterd naar de bewoners van Groningen en partijen in de Tweede Kamer, waaronder D66. Deels geluisterd, omdat de Minister deze verlaging niet koppelde aan minder gasverslaving, maar juist aan meer import van Russisch gas. Verbazing alom! Nederland zou toch de afhankelijkheid van Rusland gaan terugbrengen? Hoe kon de minister zich nu dan toch met een dergelijk regime in een gedwongen gashuwelijk laten manoeuvreren? Dit is natuurlijk vooral pijnlijk omdat het kabinet op deze manier onze geopolitieke positie en idealen te grabbel gooit. En dat nota bene nadat we de afgelopen tijden allemaal getuige zijn geweest van de terugkeer van de harde machts- en energiepolitiek. Als je afhankelijk bent van Rusland voor je energievoorziening, dan maakt dat je kwetsbaar. Dan kan dat grote en negatieve invloed hebben op de onafhankelijkheid van je buitenlandpolitiek. In dat opzicht is energiepolitiek buitenlandpolitiek. In het laatste debat voor de zomer uitte D66 dan ook flinke kritiek op de opstelling van het kabinet, maar de ministers haalden de schouders op. Zo waren de kaarten nu eenmaal geschud. Maar dat was nu juist het pijnlijke: het kabinet had niks gedaan om de eigen hand te verbeteren; in plaats daarvan had het kabinet meer dan een jaar op de handen gezeten. De crisis rond Oekraïne maakt pijnlijk duidelijk wat het betekent om afhankelijk te zijn van de import van Russisch gas. Bijna een kwart van het gas dat Europa gebruikt komt uit Rusland en dat aandeel zal alleen maar groeien, want overal in de Europese Unie (EU) raken gasvelden leeg. Wij vonden, zo schreven we vorig jaar ook al, dat de gebeurtenissen in Oekraïne een wake up call moest zijn voor Nederland: voor Russisch gas betaal je ook een politieke prijs. De kern van ons betoog: afbouwen die afhankelijkheid! Laten we ervoor zorgen dat Nederland ook over tien jaar – wanneer onze gasvelden bijna leeg zijn – onafhankelijk is van Russisch gas en voorop loopt in het bieden van alternatieven. Zo kent de Rotterdamse haven één van de grootste op- en overslagstations van vloeibaar gas (lng) dat in schepen kan worden aangevoerd. In heel Europa worden dit soort stations in hoog tempo gebouwd en de geplande uitbreidingen voor de komende tien jaar matchen de huidige afname van Russisch gas. Maar het is niet de enige troef die we in handen hebben. Gasunie is ook bezig met het omzetten van overtollige energie uit wind en zon (via waterstofgas) naar het gasnetwerk. Het kabinet had ook meer werk kunnen maken van de duurzame energiedoelstellingen en energiebesparing. De targets voor duurzame energie van het energieakkoord lagen al lager dan die van het regeerakkoord en zelfs die worden niet gehaald. Ook wordt er nauwelijks voortgang gemaakt met het tegengaan van energieverspilling, bijvoorbeeld door (bestaande) gebouwen beter te isoleren. Al een jaar geleden riep D66 het kabinet op om het energieakkoord te verstevigen en te verlengen. Minder geld naar kolencentrales, meer geld naar energiebesparing, duurzame energie en innovatie, gekoppeld aan een doelstelling voor 2030. Als we daar serieus werk van maken, hoeven we niet uit Rusland te importeren tegen de tijd dat ons gas op is. Laat het een les zijn voor het kabinet in de afweging tussen idealen en realiteit: je idealen komen je niet aanwaaien, en laten zich ook niet realiseren door enkel lippendienst. Nee, je moet er ook wat voor doen. Begin dus vandaag.   Stientje van Veldhoven en Sjoerd Sjoerdsma zijn Tweede Kamerleden.