Visie op migratie

Hoe kan Europa migratie in betere banen leiden? In de publicatie New in Europe: A vision on migration onderzoekt Marthe Hesselmans een duurzaam perspectief op asiel en de integratie van nieuwkomers. De publicatie analyseert huidige migratiebewegingen en doet concrete voorstellen voor een gezamenlijk EU-asielbeleid en kansrijk lokaal integratiebeleid. Menselijke waardigheid, gelijke kansen en duurzame internationale samenwerking vormen de basis voor deze voorstellen. Migratie is een gedeelde Europese realiteit. Onze visie op migratie is er een van gedeelde verantwoordelijkheid, vrijheid en verbondenheid.

New in Europe is een Engelstalige publicatie van het European Liberal Forum gebaseerd op Van nieuwkomer naar Nederlander: Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie(Marthe Hesselmans, Van Mierlo Stichting: 2018).

Update: Naar aanleiding van de publicatie New in Europe organiseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting samen met het European Liberal Forum op 12 december in Zoetermeer het symposium Migration and midsize cities: challenge or chance?  O.a. met Bart Somers, burgemeester van Mechelen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Vision on migration

New in Europe offers a progressive liberal vision on migration. It analyses two urgent challenges facing European countries at the moment: managing asylum and facilitating the integration of newcomers. Proposals are made about how to deal with these challenges today and in the future. Human dignity, equal opportunities, and durable international collaboration are the foundations that guide these proposals. Migration is a shared European reality. Our vision on migration is one of shared responsibility, freedom and solidarity.

Translating liberal values to actual policy solutions makes this publication an important contribution to current migration debates in Europe. It shows how European countries could act on something that touches everyone.” - Sigrid Kaag, Dutch Minister for Foreign Trade and Development Cooperation

As liberals, we do not use politics of fear to win elections. We use politics of hope and optimism, without ever losing sight of reality.” - Bart Somers, mayor of Mechelen, Belgium

Update: On December 12 the symposium Migration and midsize cities: challenge or chance?  will take place in Zoetermeer (near The Hague). This symposium follows on the New in Europe publication and will be organized by the Hans van Mierlo Stichting in collaboration with the European Liberal Forum. For more information and how to sign up, click here.

Deze publicatie is voor alleen de verzendkosten te bestellen via onze webshop, of te downloaden als PDF:

Published by the European Liberal Forum with the support of Mr. Hans van Mierlo Stichting.