Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Vertrouw op de eigen kracht van mensenSociaal-liberalen vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Mensen zoeken voortdurend onderlinge verbinding, wat de basis biedt voor samenhang in de maatschappij. We willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, gaat in dit essay dieper in  op het vertrouwen op de eigen kracht van mensen als centraal uitgangspunt van het sociaal-liberalisme. Wat is deze kracht? Waarom vindt D66 dat we hierop kunnen vertrouwen? En waar houdt het op? Wanneer moet de overheid ingrijpen? Dit essay verkent dergelijke vragen. Want de grenzen van dit vertrouwen liggen niet vast, maar moeten voortdurend worden bediscussieerd en beargumenteerd. U kunt hier deze publicatie als PDF downloaden. U kunt de publicatie in de webshop bestellen. De richtingswijzers Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving,  Denk en handel internationaal, Koester de grondrechten en gedeelde waarden en Beloon prestatie en deel de welvaart zijn ook uitgewerkt in essays.