Veelgestelde vragen

Bij ons komen geregeld vragen binnen over giften en donaties. Bijvoorbeeld over de aftrek van giften of over onze ANBI-status. Daarom hebben we de meest gestelde hieronder verzameld. Staat uw vraag er niet tussen? Of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op via 0703566066 of [email protected]. Wat is een ANBI? ANBI betekent letterlijk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Alle informatie over de Mr. Hans van Mierlo Stichting als ANBI vindt u hier. Is de Mr. Hans van Mierlo Stichting een ANBI en wat betekent dat? De Mr. Hans van Mierlo Stichting en D66 zijn door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan deze instellingen fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar. Kan ik mijn eenmalige schenking aftrekken van de belasting? Een eenmalige schenking is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Er geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen*, met een minimumbedrag van €60, en een maximum van 10% van uw inkomen. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst. *Drempelinkomen Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Wat is periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst? U kunt de Mr. Hans van Mierlo Stichting steunen met een periodieke schenking. Dat doet u middels een schenkingsovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in dat u elk jaar, gedurende een periode van minimaal vijf jaar, een vast bedrag doneert. Bij overlijden vervalt deze verplichting automatisch. De Van Mierlo Stichting ANBI instelling, waarmee de periodieke gift volledig fiscaal aftrekbaar is. Wat is het voordeel van periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst? Met een periodieke schenkingsovereenkomst kunt u meer schenken zonder dat het u meer kost. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u tot wel 52% meer geven, terwijl u uiteindelijk netto evenveel betaalt als nu. Een echte win-win situatie voor zowel ons als uzelf. Wat is de looptijd van de schenkingsovereenkomst? Uw gift is een periodieke schenking wanneer u deze voor een periode van minimaal vijf kalenderjaren aangaat. U kunt er ook voor kiezen om de periode voor een langere periode of voor onbepaalde tijd aan te gaan. Wat is het eerste jaar dat ik het afgesproken bedrag moet overmaken? U geeft zelf aan in welk jaar u de schenkingsovereenkomst wil laten ingaan. U kunt de overeenkomst ook in een later, maar nooit in eerder jaar in laten gaan. Het afgesproken jaarbedrag moet elk jaar voor 31 december binnen zijn bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Voorbeeld: U spreekt in januari 2015 af dat u elk jaar €300,- schenkt. De eerste keer dat u het bedrag overmaakt is februari 2015. U vult dan als beginjaar 2015 in. Wanneer stopt uw gift? In de overeenkomst vindt u een aantal situaties waarin de gift eindigt. U kunt hierin selecteren welke voor u van toepassing zijn. Wanneer de overeenkomst eerder stopt vanwege een of meerdere van de afgesproken situaties dan blijft de belastingaftrek over eerdere jaren staan. Als u besluit om de Van Mierlo Stichting voor onbepaalde tijd te steunen dan stopt de schenking pas wanneer u overlijdt. Wel heeft u dan het recht om de schenking na verloop van de vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen. Mag ik eerder gedane of extra giften in het kalenderjaar ook fiscaal voordelig aftrekken? Nee, giften tellen pas na het afsluiten van de schenkingsovereenkomst mee voor het jaarbedrag. Eerder gedane giften tellen niet mee voor het afgesproken schenkingsbedrag. Eerder gedane en extra giften mogen wel afgetrokken worden volgens de voorwaarden voor een eenmalige gift.