Van nieuwkomer naar Nederlander

Projectbeschrijving -  Publicaties

Projectbeschrijving

(For English, see below)  Vanuit de hele wereld komen mensen naar Nederland om zich hier, vanwege diverse redenen, wel of niet tijdelijk, te vestigen. Net zoals Nederlanders zich weer elders vestigen. Dit is niets nieuws. Migratie is immers van alle tijden. Toch blijven we als samenleving worstelen met dit fenomeen. Hoe worden nieuwkomers Nederlanders? Wie blijft, wie niet? Hoe heten we nieuwe Nederlanders welkom en wat verwachten we van hen? Kwesties rondom migratie liggen gevoelig in ons land evengoed als in andere landen. Ze raken aan de kern van hoe we onszelf en de Nederlandse samenleving zien. Binnen dit project werkt De Van Mierlo Stichting aan een toekomstbestendig visie op migratie, asiel en integratie. Daarbij kijken we specifiek naar vraagstukken omtrent asielmigratie naar Europa en integratie van vluchtelingen in Nederland. Met nieuwe - of voortslepende - oorlogen en klimaatrampen, zullen nieuwe pieken komen in het aantal asielaanvragen. Hoe bereiden we ons hier beter op voor dan we in 2015 waren? Welke uitdagingen zien we, en welke kansen, nu en in de toekomst? We werken onze visie verder uit aan de hand van concrete vraagstukken over Europese samenwerking om asielmigratie in goede banen te leiden en over wat nodig is voor nieuwkomers om een sterke start te maken in Nederland en volwaardig mee te doen met de maatschappij. U kunt het hier lezen in de VMS publicatie: Van nieuwkomer naar Nederlander. Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie. English In 2019 an English version was published in collaboration with the European Liberal Forum. For more information and the pdf, click here. Publicaties Binnen dit project verschenen de volgende publicaties: Van Nieuwkomer naar Nederlander: Een sociaal liberale visie op migratie, asiel en integratie, Mr. Hans van Mierlo Stichting, april 2018 Asiel bied je niet alleen, Vice Versa, 20 april 2018 Nieuwe raadsleden, ga voor persoonlijke integratieafspraken, Joop, 16 maart 2018 Nieuw in Europa: een vergelijkend perspectief op vluchtelingen integratiebeleid", Rondetafel in samenwerking met European Liberal Forum, 20 maart 2017Zo vormen we onze gezamenlijke identiteit”, Volkskrant, 29 oktober 2016 Op 20 april presenteerde de Mr. Hans van Mierlo Stichting haar publicatie Van nieuwkomer naar Nederlander. Luister hier de presentatie terug. Contactpersoon: Marthe Hesselmans