Van Mierlo Symposium 2014: Hervormen vanuit idealen

Van Mierlo Symposium 2014Al jaren pleit D66 consequent voor tal van hervormingen – van oude dag voorziening, woningmarkt en arbeidsmarkt, tot bestuurlijke herindeling en verruiming van persoonlijke vrijheden. Dit pleidooi komt direct voort uit de sociaal-liberale overtuigingen van de partij. Hervormen doe je met een reden, vanuit idealen over een rechtvaardige samenleving.

Het begint bij een eigen mens- en maatschappijbeeld, in combinatie met een analyse van de maatschappij en hoe die zich ontwikkelt. De maatschappij verandert, en de manier waarop zij is ingericht blijft achter. Het sociaal-liberale ideaal van vrijheid in verbondenheid dreigt uit het zicht te raken. Het jaarlijkse Van Mierlo Symposium van de Mr. Hans van Mierlo Stichting stond in 2014 in het teken van Hervormen vanuit Idealen. Het ging over de verbinding tussen de uitgangspunten van D66 en de noodzaak tot hervormen. Sprekers waren voormalig SCP-voorzitter en universiteitshoogleraar Paul Schnabel, D66-Tweede Kamerlid financiën Wouter Koolmees en senator en voorzitter van de Van Mierlo Stichting, Joris Backer. In deze publicatie vindt u wat zij die dag gezegd hebben. Paul Schnabel stelde in zijn bijdrage dat de verzorgingsmaatschappij in haar huidige vorm onhoudbaar is geworden, en dat als gevolg hiervan we ertoe zijn gedwongen om na te denken over onze idealen. Vervolgens herleidde Wouter Koolmees het standpunt van D66 in verschillende concrete voorstellen tot een drietal uitgangspunten. Hiermee liet hij zien hoe D66 hervormingsvoorstellen een sociaal-liberale invulling kennen en waarom ze aansluiten op het gat tussen de veranderende maatschappij en de huidige invulling daarvan. Tot slot belichtte Joris Backer hoe D66 in de afgelopen decennia volwassen is geworden en haar plek in het politieke spectrum heeft veroverd. Ook sprak hij over wijze waarop de Van Mierlo Stichting verder aan de verdieping van het sociaal-liberale gedachtegoed heeft bijgedragen. De bijdragen van de sprekers bieden een blijvende herinnering aan de noodzaak van een verbinding van alledaagse politieke standpunten aan de onder-, of als u wilt: achterliggende uitgangspunten.