Van Mierlo Symposium 2011: Ordening op Orde

Van Mierlo Symposium 2011De Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66 organiseerde op woensdag 27 april in Amsterdam een symposium over de verhouding tussen mens, markt en overheid in sociaal-liberaal perspectief. Hoogleraar economie en auteur van het document ‘Ordening op orde’ Arjen van Witteloostuijn hield een inleiding op thema om te komen tot een sociaal-liberale invulling van deze verhouding. Emeritus politicoloog en rechtsfilosoof Herman van Gunsteren benadrukte dat iedere toepassing van zo’n begrippenkader een morele inspanning is, door individuele burgers te verrichten. Jarenlang gold voor D66 ‘de markt waar het kan, de overheid waar het moet’. Maar is dit nog een hanteerbaar adagium? Wat zegt het eigenlijk? Want: dat iets kan, wil niet direct zeggen dat het ook moet. In zijn lezing stelde Van Witteloostuijn dat markt en staat in gezien moeten worden als ordeningsprincipes voor maatschappelijke kwesties, niet zozeer als actoren. Daar komt uit voort dat een keuze voor markt of bureaucratie afhangt van de principes die je voorrang geeft. Wie betwistbaarheid en efficiëntie verkiest, kom je op marktwerking uit. Een bureaucratische ordening kan echter het beste ingezet worden wanneer je veiligheid en rechtvaardigheid voorrang geeft. En per geval verschilt het; mengvormen zijn uiteraard ook mogelijk. Herman van Gunsteren hield het publiek voor dat het denken en spreken over rechtvaardigheid een vaardigheid is die ieder individu moet oefenen. Zoals een piloot vlieguren moet maken, of een chirurg aan de operatietafel moet staan, moet een burger geregeld onrecht zien en benoemen om het te kunnen herkennen. In een uitleiding verbond Frank van Mil, de wetenschappelijk directeur van de Van Mierlo Stichting beide presentaties aan elkaar. De een bracht een theoretisch kader, de ander een zeer persoonlijke opdracht. Van Mil stelde dat het juist de taak is van leden van een politieke vereniging om deze met elkaar te verbinden. Het Van Mierlo Symposium vond plaats in de Industrieele Groote Club te Amsterdam, ter ere van de naamswijziging van het Kenniscentrum D66 in de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Joris Backer, voorzitter van het bestuur van het wetenschappelijk bureau, leidde de middag in met een terugblik op de geschiedenis van het bureau. Connie Palmen onthulde een borstbeeld van Hans van Mierlo. De Van Mierlo Stichting heeft als doel om het sociaal- liberale gedachtegoed – dat de grondslag vormt van het politieke handelen van D66 – te blijven ontwikkelen en te interpreteren. In ons boek 'Ordening op Orde' kunt u alles nog eens nalezen.