Van Mierlo Academiedag 2020: Sociaal-liberalisme in een tijdperk van Big Data

Op zaterdag 21 november organiseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting de eerste virtuele Academiedag. Het thema van deze dag is 'Sociaal-liberalisme in een tijdperk van Big Data'. Hierover gaan we praten, discussiëren en nadenken met als hoofdvraag: Wat is ons sociaal-liberale antwoord op de ontwikkelingen rondom 'Big Data'? Big Data en sociaal-liberalisme We leven in een tijd van 'Big Data', profiling & algoritmes. Maar komen onze individuele vrijheden hierdoor niet onder druk te staan? Zijn we eigenlijk nog wel vrij als een computer kan berekenen wat wij willen? En wie is eigenlijk de baas over onze gegevens? Tijdens de Academiedag zullen er sessies worden georganiseerd. Deze zullen onder andere gaan over de verhouding tussen het individu en Big Data, over wat lokale overheden met Big Data moeten en kunnen doen en over wat Big Data kunnen betekenen in de gezondheidszorg. Vanwege de recenste Corona-maatregelen is het uiteraard onmogelijk gebleken dit evenement in fysieke vorm door te laten gaan. Om die reden houden we dit jaar ons Academieweekend gedurende 1 dag over Zoom. De Zoom-link is al naar de deelnemers gestuurd. Kosten Voor wie de kosten van het oorsponkelijk geplande weekend al heeft betaald, worden die kosten zo snel mogelijk teruggestort. Voor deze virtuele dag mogen de deelnemers zelf de bijdrage bepalen. Na afloop van de Academiedag zal er een betaallink worden verstuurd waarmee de deelnemer het bedrag dat hij of zij de dag waard vond kan overmaken. Aanmelden De aanmelding voor dit evenement is helaas gesloten. Programma Peter-Paul Verbeek is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en op filosofische analyse en ethische reflectie met betrekking op technologische innovaties. Op de academiedag zal Verbeek dieper ingaan op de ethiek omtrent 'Big Data' en algoritmes.   Marlies van Eck is consultant op het gebied van Artificiële Intelligentie, digitalisering en bestuursrecht bij Hooghiemstra & Partners.  Hiernaast heeft ze aan Universiteit Tilburg onderzoek gedaan over de consequenties van computerbesluiten van de overheid op de rechtsbescherming van burgers. Op onze academiedag komt ze spreken over het gebruik van algoritmes door de overheid en de consequenties hiervan.   Mirko Schäfer is universitair hoofddocent voor nieuwe media en digitale cultuur en medeoprichter van de Utrecht Data School. Zijn onderzoek focust zich op de sociopolitieke impact van nieuwe (media) technologieën en de participatiecultuur.  Op de Academiedag spreekt Schäfer onder andere over de achterliggende waardes bij de inzet van algoritmes.   Moderator Laura de Vries is Wetenschappelijk Medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting en heeft eerder Social and Organisational Psychology en Philosophy of Psychology gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Voor de Van Mierlo Stichting doet zij onderzoek naar het gebruik van algoritmes door (lokale) overheden, en onlangs kwam haar publicatie Algoritmes en Lokale Overheden: Kansen voor Iedereen? uit.   [gravityform id="28" title="true" description="true"]