Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

normal_a_a_741cee3618d7adc384d4c11ad003b942Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Dat klinkt mooi en sympathiek, maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Wat betekenen de termen duurzaam en harmonieus? Hoe verhoudt dit streven zicht tot het centrale uitgangsprincipe van het liberalisme  waarbij de vrijheid van het individu centraal staat om zijn of haar eigen level naar eigen inzicht in te richten? Is deze duurzame samenleving een realiseerbaar doel of een onhaalbaar ideaal? De Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, gaat in dit essay dieper in op deze vragen. Ons streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving vereist een samenspel van door persoonlijk moraal gedreven individuele keuzes, de vernieuwde kracht van mensen die onderling hun weg vinden naar een duurzame en harmonieuze manier van samenleven en met een overheid die niet een manier van leven voorschrijft, maar die de omstandigheden creëert waarin mensen een duurzame samenleving vorm kunnen geven. U kunt hier deze publicatie als PDF downloaden. U kunt de publicatie in de webshop bestellen. De richtingswijzers Vertrouw op de eigen kracht van mensen, Denk en handel internationaal, Koester de grondrechten en gedeelde waarden en Beloon prestatie en deel de welvaart  zijn ook uitgewerkt in essays.