Steun de Mr. Hans van Mierlo Stichting & ANBI Jaarverslag

Steun de Mr. Hans van Mierlo Stichting De Mr. Hans van Mierlo Stichting helpt het sociaal-liberale gedachtegoed verbreden en verdiepen. Zo brengen we publicaties over uiteenlopende thema's uit, bezien vanuit een sociaal-liberale visie. Daarnaast bieden we opleidingen en training. Ook organiseren we activiteiten om debat en discussie (binnen én buiten D66) te stimuleren. Om ons hiervoor te blijven inzetten, kunnen we uw financiële steun goed gebruiken. Uw steun is voor de Van Mierlo Stichting ontzettend waardevol!
Er zijn drie mogelijkheden om te doneren. Allereerst kunt u direct een bijdrage overmaken naar NL19RABO0143877194 t.n.v. Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 te Den Haag. Ook is er de mogelijkheid tot fiscaal aantrekkelijk schenken aan de Van Mierlo Stichting door een schenkingsovereenkomst te tekenen. Tot slot kunt u door middel van onderstaand button een donatie doen via een ideal-betaallink.

    Heeft u nog vragen? Klik hier voor veelgestelde vragen, of neem contact op met de Mr. Hans van Mierlo Stichting via telefoonnummer 070-3566066 of [email protected].
ANBI Jaarverslag Doordat de Mr. Hans van Mierlo een status als ANBI (algemeen nut beogende instelling) heeft, is het verplicht een aantal gegevens te publiceren. De naam van de instelling Mr. Hans van Mierlo Stichting, ook bekend onder Wetenschappelijk bureau D66, Van Mierlo Stichting of VMS RSIN 002958168 Post- of bezoekadres van de instelling Lange houtstraat 11 2511CV Den Haag E: [email protected] T: 070 35 66 066 Doelstelling ANBI De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijke wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66. Dit doet zij door het ontplooien van allerlei soorten activiteiten: het uitvoeren van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, het ideologisch en wetenschappelijk onderbouwen van standpunten van D66, het organiseren van lezingen en symposia, het geven van trainingen en workshops, het publiceren van het tijdschrift Idee etc. De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 werd opgericht in 1972. Van 2003 tot 2011 opereerde deze onder de naam Kenniscentrum D66. In mei 2011 werd het bureau omgevormd tot de Mr. Hans van Mierlo Stichting, vernoemd naar de in 2010 overleden politicus en D66-oprichter Hans van Mierlo. De hoofdlijnen van het beleidsplan Jaarplan 2020 Jaarplan 2021 De geldmiddelen van de Mr. Hans van Mierlo stichting bestaan uit:
  • donaties en schenkingen; deze worden geworven per brief, e-mail telefoon en social media. Fondsenwerving gebeurt binnen de kaders van het door het bestuur vastgestelde giftenreglement erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten; subsidies van overheidswege; alle overige baten.
Functie en namen van de bestuurders Zie het bestuursoverzicht. Beloningsbeleid De Mr. Hans van Mierlo Stichting kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten. Het beloningsbeleid van het personeel is gebaseerd op de CAO Rijksambtenaren. Hieronder valt ook de directeur van de stichting. Actueel verslag uitgeoefende activiteiten De Mr. Hans Van Mierlo Stichting kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website. Voor een overzicht van onze projecten en actueel nieuws verwijzen wij graag door naar de onderliggende pagina's. Financiële verantwoording Financieel jaarverslag VMS 2012 Financieel jaarverslag VMS 2013 Financieel jaarverslag VMS 2014 Financieel jaarverslag VMS 2015 Financieel jaarverslag VMS 2016 Financieel jaarverslag VMS 2017 Financieel jaarverslag VMS 2018 Financieel Jaarverslag VMS 2019