Sociaal-liberalisme op lokaal niveau

Sinds 1998 noemt D66 zichzelf een sociaal-liberale partij. Maar wat betekent dit eigenlijk? Waar komt deze politieke stroming vandaan, en wat verbindt het denken van sociaal-liberalen? Voor iedereen die geïnteresseerd is in de uitgangspunten achter onze politieke keuzes heeft de Van Mierlo Stichting een cursus ‘sociaal liberalisme in de lokale politiek ontwikkeld. Tijdens deze bijeenkomst ontdekt u wat de kenmerken van een sociaal-liberaal zijn, maar ook wat de misvattingen zijn  die bestaan rondom het sociaal-liberalisme. Daarnaast zal de spreker stilstaan bij de 5 richtingwijzers van D66 en hoe zij zich tot het sociaal-liberalisme verhouden. In het tweede deel van de bijeenkomst zullen de aanwezigen onder leiding van de spreker  deze principes toepasbaar maken, door een van tevoren gekozen stelling of casus uit uw afdeling uit te werken volgens de uitgangspunten van het sociaal-liberalisme. Deze training is daarom heel geschikt voor inhoudelijke werkgroepen of fracties die veel te maken hebben met het vertalen van de uitgangspunten van D66 naar standpunten. Wilt u deze cursus voor uw afdeling aanvragen? Neem dan contact op met de Van Mierlo Stichting via [email protected]. Hier kunt u meer informatie vinden over het organiseren van een bijeenkomst.