Sociaal-liberalisme: gedachtegoed en richtingwijzers

Sinds 1998 noemt D66 zichzelf een sociaal-liberale partij. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat betekent het niet? Wat is de achtergrond van deze politieke stroming en wat is het gedeelde gedachtegoed dat ons verbindt? De Van Mierlo Stichting verzorgt een presentatie over het sociaal-liberalisme waarbij zowel de kenmerken als de misvattingen omtrent het sociaal-liberalisme aan bod komen. Zo geven we toelichting over de vijf sociaal-liberale richtingwijzers, die sinds 2006 door de Van Mierlo Stichting zijn ontwikkeld, en het onderscheid tussen ‘positieve’ en ‘negatieve’ vrijheid om houvast te geven bij het nadenken over politieke vraagstukken vanuit sociaal-liberaal perspectief. Wat betekent het als we vertrouwen op de eigen kracht van mensen en hoe hangt dat samen met ons streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving? De onderlinge samenhang tussen de richtingwijzers zal uitgelegd worden, alsmede hoe deze uitgangspunten de basis vormen voor standpunten. Ze geven inzicht niet in wat we vinden, maar in waarom we iets vinden. Wilt u deze cursus voor uw afdeling aanvragen? Neem dan contact op met de Van Mierlo Stichting via [email protected]. Hier kunt u meer informatie vinden over het organiseren van een bijeenkomst.