Schoolstraat

Lees hier het pdf van dit artikel. Dit artikel omvat een fotoreportage. Lees de pdf-versie om de foto’s te bekijken. Om het aanzien van hedendaags Nederland te documenteren ben ik door het land gereisd op zoek naar de Schoolstraat. Na de Kerkstraat is de Schoolstraat de meest voorkomende straatnaam in Nederland. Maar liefst 458 straten dragen die naam. De Kerkstraat bevindt zich meestal midden in dorp of stad. Vaak is de Schoolstraat er dan vlak om de hoek, maar er liggen ook Schoolstraten in meer afgelegen buurten. Vaak is het een oude, meestal korte straat waar nog daadwerkelijk een schoolgebouw staat, al dan niet in (her-)gebruik. Soms is de functie van het gebouw veranderd in een kunstenaarsatelier of dansschool of multifunctioneel centrum. Er zijn pittoreske, doodgewone alswel saaie, afgelegen en lelijke Schoolstraten. Meestal is het een wat stille straat. Hoogst zelden is de School-straat een winkelstraat. Een ronde door woonbuurten van Nederland (want de Schoolstraat is altijd bewoond) levert tevens een inventarisatie op van straatmeubilair, voortuinen en vensterbankdecoraties, die de grens markeren tussen het privé-domein en de openbare ruimte. Ik heb in mijn documentatie niet gestreefd naar topografische volledigheid, wel naar een catalogisering van alledaagse diversiteit en geografische spreiding. Bij elke Schoolstraat die ik bezocht, heb ik gefotografeerd wat me ter plekke trof als opvallend. Meestal was dat vooral opvallend in zijn gewoonheid.   Herman Wouters is fotograaf.   Heeft dit artikel uw interesse gewekt? Klik hier voor meer info en abonnementen. – – Dit artikel verscheen in idee nr. 3 2013: Sociaal-liberalisme in de lokale politiek, en is te vinden bij het onderwerp lokale en regionale politiek