Robotisering

Robotisering levert prachtige voordelen op, maar heeft ook grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Vanuit sociaal-liberaal perspectief is het daarom belangrijk om te kijken naar de voorwaarden die de uitkomst van gelijke kansen blijven garanderen. Hoe bereiden we onszelf en de maatschappij zo goed mogelijk voor, gezien het feit dat sommige banen verloren gaan, onderdelen van banen worden geautomatiseerd, en nieuwe banen op het toneel komen? Bij de beantwoording van dit vraagstuk speelt onderwijs een grote rol. De vraag is vooral hoe we naar kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt blijven streven, in een maatschappij waarin robots (delen van) ons werk overnemen. Hoe zorgen we dat iedereen de kans heeft om mee te komen, wanneer er andere vaardigheden worden gevraagd van werknemers, of zelfs hele sectoren zonder werk zitten? In dit kader wordt gekeken naar de verwachte invloed van robotisering op de arbeidsmarkt, en hoe we daar zo veel mogelijk de vruchten van kunnen plukken door inzet van onderwijs en leven-lang-leren. Contactpersoon: Susanne Dallinga