Robotisering in goede banen

Robotisering heeft grote invloed op ons leven. Het biedt nieuwe kansen, maar het is niet zeker dat deze kansen gelijkmatig terecht komen. Heeft straks iedereen nog werk? Welke eisen stelt de nieuwe arbeidsmarkt? En bij wie komen de opbrengsten terecht van deze nieuwe technologie? In dit onderzoek analyseert de Mr. Hans van Mierlo Stichting de veranderingen op de arbeidsmarkt door robottechnologie. Deze transitie maakt ons bewust van nieuwe ongelijkheidsvraagstukken. Zonder ingrijpen van de overheid, lijken de opbrengsten van robottechnologie vooral ten goede te komen aan het vermogende en hoogopgeleide deel van Nederland. Het streven naar kansengelijkheid, zo beargumenteert Susanne Dallinga, noopt daarom tot  een politieke keuze om robotisering in goede banen te leiden. Dit essay biedt oplossingsrichtingen voor arbeidsmarkt, onderwijs inkomens- en vermogensverdeling en innovatiebeleid. Contactpersoon: Susanne Dallinga Het essay Robotisering in goede banen is hier te bestellen voor €9,95. De publicatie is ook hier als PDF te downloaden. Eerdere publicaties over dit thema: Podcast Appèl: 'Robotisering: een kansrijke toekomst voor iedereen?' (met o.a Gu van Rijn en Bennie Mols)