Resolutie Democratie van Nu

Het traject om tot de resolutie Democratie van Nu te komen is begonnen in de zomer van 2017. Deze resolutie van het Landelijk Bestuur is tot stand gekomen in samenwerking met veel leden en niet-leden, de Tweede Kamerfractie en de mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau. De resolutie bevat vijftien voorstellen met concrete instrumenten, waar D66'ers landelijk, lokaal en regionaal mee aan de slag kunnen. Het zijn voorstellen die onze democratie versterken en verbreden, onze democratie weerbaar en toekomstbestendig maken. Voorstellen voor de Democratie van Nu. Lees meer over de resolutie op de website van D66!