Raad van Advies

Stocksy_txp8b838818Zo0000_Medium_7099De Raad van Advies is ingesteld ter versterking van het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden en van het interne en externe profiel van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. De Raad fungeert als klankbord, denktank en netwerk van contacten, dit alles om te kunnen bijdragen aan de verdieping van het sociaal-liberale gedachtegoed.