Profiling & Algoritmes

Onze samenleving verandert, op allerlei vlakken worden beslissingen niet langer door mensen gemaakt, maar door algoritmes. Deze beslissingen worden gemaakt op basis van een digitale weergave van informatie, op basis van data worden mensen geprofileerd en beoordeeld. Maar is deze data wel een juiste weergave van de werkelijkheid? En welke gevolgen heeft het als deze data geen of juist wél een juiste weergave is van de werkelijkheid? Wat betekent deze verschuiving naar een data-gestuurde beoordeling voor ‘het individu’ en de positie van de mens in de maatschappij? Deze discussie blijft regelmatig hangen in de technische sfeer, maar deze veranderingen beïnvloeden steeds meer aspecten van ons leven. Wie is er verantwoordelijk bij ongewenste effecten van profiling en hoe gaan we om met beslissingen van een algoritme dat we niet begrijpen? En in hoeverre is er nog sprake van keuzevrijheid als algoritmes ons gedrag voorspellen en sturen op manieren die we niet begrijpen? Dit zijn expliciet politieke vragen, maar tegelijkertijd zijn er weinig politici op de hoogte van de ontwikkelingen. Door het gesprek aan te gaan met verschillende filosofen, experts en ervaringsdeskundigen zoeken we naar antwoorden. Hoe kunnen we politici helpen om te begrijpen hoe deze technologieën werken en deze hen kan helpen hun idealen te verwezenlijken. We werken aan een publicatie, een handreiking voor lokale politici en een podcast. Naar aanleiding hiervan zullen we aansluitend het land in gaan om onze bevindingen te presenteren en hierover met politici in gesprek te gaan. Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op.