Over Medische Ethiek Gesproken

In de essaybundel Over medische ethiek gesproken. Bespiegelingen op leven, levenseinde en zorg heeft de Van Mierlo Stichting bijgedragen aan de verdieping van een aantal fundamentele én actuele vraagstukken op het gebied van de medische ethiek. Actuele ethische dilemma’s rond nieuwe biomedische technologie, het zelfgekozen levenseinde en kosten en grenzen in de zorg worden door verschillende auteurs vanuit verschillende visies belicht. Onder andere de wetenschappelijke bureaus van de ChristenUnie en SGP leverden een bijdrage, maar ook het Rathenau Instituut en wetenschappers verbonden aan o.a. de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht. Over medische ethiek gesproken. Bespiegelingen op leven, levenseinde en zorg kunt u hier bestellen. Prijs: € 9,95 (exclusief verzendkosten). De publicatie is ook hier als PDF te downloaden. Eerdere publicaties en de projectpagina zijn hier te vinden.