Leesclub: Terug naar de bronnen

terugnaardebronnenAankomend jaar organiseert De Van Mierlo Stichting de leesclub ‘Terug naar de bronnen’. D66 bestaat 50 jaar en heeft een rijke geschiedenis achter de rug, die is neergelegd in talloze teksten. In deze reeks buigen we ons over die  inspirerende en vaak verrassend eigentijdse belangrijkste teksten uit onze geschiedenis, van het Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie, via belangrijke congrestoespraken van onder andere Hans van Mierlo en Jan Terlouw en ronkende pamfletten en grondslagendocumenten. Deze reeks is bedoeld om leden van D66 en andere geïnteresseerden in discussie te laten gaan over de ideeëngeschiedenis van de partij en de betekenis ervan voor vandaag. Wie zijn geschiedenis kent, staat in het heden immers sterker in zijn schoenen. Om u aan te melden voor de reeks kunt u (vóór maandag 9 januari) een mail sturen naar [email protected]. Voor de reeks wordt gebruik gemaakt van het boek De keuze van D66, toespraken, pamfletten, en beschouwingen (ledenprijs: €19,90, hier te bestellen) samengesteld door Daniël Boomsma, die de vier bijeenkomsten zal inleiden en begeleiden.

Data & locatie

 1. Vrijdag 13 januari 2016 - 19:30-21:30
 2. Vrijdag 24 februari 2017, 19:30-21:30
 3. Vrijdag 24 maart 2017 - 19:30-21:30
 4. Vrijdag 7 april 2017 - 19:30-21:30
De bijeenkomsten vinden plaats op het Landelijk Bureau van D66 in Den Haag (Hoge Nieuwsstraat 30). De leesclub vindt in kleine setting plaats met een beperkt aantal deelnemers. Het wordt daarom zeer op prijs gesteld als u bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.

Programma

Vrijdag 13 januari 2017 - ‘We waren ongerust’: democratische vernieuwing “Wij zijn van mening dat ons staatsbestel bedroevend functioneert”, zo schreven 36 Democraten in een Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie van 15 september 1966  Er moest een vernieuwing van de democratie komen door middel van staatsrechtelijke hervormingen. Wat behelsde die hervormingen? Wat betekende de ‘verbroken band’ tussen kiezer en gekozene? En hoe actueel zijn de plannen voor democratische vernieuwing nog? Leesmateriaal
 • Appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie (1966)
 • Verkiezingsprogramma D’66 1967, ‘Staatsrecht’, 3 t/m 10
 • Congrestoespraak: De keuze van D’66 (1968) door Hans van Mierlo
Totaal aantal pagina’s: 29   Vrijdag 24 februari 2017 - Tussen pragmatisme en ideologie D66 presenteerde zich van begin af aan als programpartij, met een pragmatische instelling als houding in de politiek. Beginselloos? Technocratisch? Opportunistisch? Dat waren de verwijten aan het adres van D66 in de beginjaren. Daar is niets van waar. De vraag is: wat betekent dat pragmatisme dan wél? Welke dilemma's brengt het met zich mee? En welke plaats zou dat pragmatisme nú in het denken van D66 kunnen hebben? Leesmateriaal:
 • ‘Doelmatigheid als grondslag, of het pragmatisme in de praktijk’ (1967) door Hans Gruijters
 • ‘Dat rotwoord pragmatisch’ (1968) door Harrie Jongedijk en Eddy Schuyer
 • ‘De doelstellingenpartij D’66 en de beginselpartijen’ (1970)
Totaal aantal pagina’s: 18   Vrijdag 24 maart 2017 – D66, een liberale partij? Sinds 1998 noemt D66 zich sociaal-liberaal, na een voorstel daartoe van de beweging ‘Opschudding’. Veel D66’ers hebben steeds benadrukt dat het liberalisme altijd een belangrijke bron van inspiratie is geweest. Anderen wezen op de vrijzinnig-democratische traditie, ingezet door de in 1946 opgeheven Vrijzinnig-Democratische Bond. Welk etiket past D66 het best? En waarom noemt de partij zich nu sociaal-liberaal? Leesmateriaal:
 • ‘Liberalisme in Nederland’ (1980) door Elida Tuinstra
 • Congrestoespraak (1988) door Hans van Mierlo
 • ‘D66 als vrijzinnig-democratische partij’ (1991) door Meine Henk Klijnsma
 • ‘Pamflet De Voorzet’ door Opschudding (1999)
Totaal aantal pagina’s: 30   Vrijdag 7 april 2017 – Een reden van bestaan Met meer klem dan andere partijen heeft D66 zich de vraag gesteld waarom het bestaat. Een partij is een middel, geen doel op zich. Welke redenen van bestaan zijn er voor de partij in het verleden geformuleerd? Is de bestaansreden veranderd of altijd dezelfde gebleven? En bovenal: wat is nú de bestaansreden van D66? Leesmateriaal:
 • Congrestoespraak door Jan Terlouw (1973)
 • Pamflet: ‘Een reden van bestaan’ (1985) door Aad Nuis, Van Mierlo en Jan Vis
 • Congrestoespraak (2006) door Alexander Pechtold
Totaal aantal pagina’s: 13