Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Kaft Grondrechten en gedeelde waarden bieden een zeer belangrijk fundament waarop mensen vrij kunnen zijn om van elkaar te verschillen. Ze zijn niet enkel aan sociaal-liberalen voorbehouden, en dat is maar goed ook. Maar er zijn wel specifieke redenen waarom sociaal-liberalen de grondrechten en gedeelde waarden koesteren. In dit essay wordt ingegaan op de onderliggende argumenten voor het bestaan van grondrechten, en de gedeelde waarden waar zij op gebaseerd zijn. Hoe moet je omgaan met niet-gedeelde waarden? Of met intolerantie? Hoe ligt de verhouding tussen individu, mensen onderling en de staat? Dit essay verkent dit soort vragen, vanuit het besef dat iedere generatie opnieuw vorm moet geven aan rechtsstaat en democratie om te zorgen dat de vrijheid van ieder mens blijft bestaan om zijn eigen leven in te vullen. In onze tijd wordt de liberaal-democratische consensus uitgedaagd door nieuwe systemen en alternatieven. Daaronder woedt een strijd die teruggrijpt op overtuigingen en argumenten waarom een liberale democratie beter is dan de alternatieven. Moeten individuele burgers rechtsbescherming hebben tegen de staat? Moet iedereen gelijk zijn voor de wet? Kan staatsgezag gebruikt worden om iemand anders een visie op het goede leven op te leggen? Dit is geen strijd van culturen of beschavingen, ook al willen mensen dit soms doen denken. Dit is een ideeënstrijd. U kunt hier deze publicatie als PDF downloaden. U kunt de publicatie in de webshop bestellen. De richtingwijzers Vertrouw op de eigen kracht van mensen, Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving, Denk en handel internationaal en Beloon prestatie en deel de welvaart  zijn ook uitgewerkt in essays.