Kansengelijkheid

Op dit moment lopen meer dan een miljoen Nederlanders kans op armoede. Ze kampen  met schulden, hebben geen werk of alleen onzeker werk. Kansen om uit de problemen te komen zijn er wel, maar het is niet vanzelfsprekend dat iedereen die kansen ook kan nemen. Onze sociale voorzieningen zijn complex. Op zoek naar ondersteuning raken mensen verstrikt in bureaucratie en komen soms langdurig buiten de maatschappij te staan. Wat is ervoor nodig zodat mensen de kansen die er zijn ook kúnnen nemen?

 Centraal in dit project staat de vraag hoe we als samenleving omgaan met hen die niet zelfstandig mee kunnen komen. Hoe zorg je ervoor dat mensen weer op eigen benen komen te staan? Welke kansen – en herkansingen – werken voor wie? En wat doen we als kansen niet werken? Op welke bestaanszekerheid moet iedereen kunnen rekenen, ook als je niet actief bent, geen werk of opleiding hebt of zoekt?

Met deze vragen gaat de Van Mierlo Stichting in gesprek met maatschappelijke organisaties, welzijnswerkers, wetenschappers, politici en bestuurders. We werken toe naar een kansengelijkheidstoets die nagaat in hoeverre bestaande sociale voorzieningen daadwerkelijk bijdragen aan kansen voor iedereen, of deze juist belemmeren.

Contactpersoon: Marthe Hesselmans