idee 208 – Onderwijs – Alle artikelen

Alle artikelen van de idee over onderwijs: Joost Röselaers - Voorwoord Waarom onderwijs? Interview Paul Krischner door Duane van Diest - 'Onze scholen zijn nationale schatten. Koester ze!' Gert Biesta - Wat voor samenleving heeft de school nodig? Maatschappelijke kansen Louise Elffers - Onderwijs als grote ongelijkmaker Henk Pijlman - Onderwijs als maatschappelijk ideaal Frank van Mil - Zie de basisschool als een mini-gemeenschap Martje van der Brug - Een gelijk speelveld voor alle schoolkinderen Roel Schooneveld - Gelijke kansen voor leerlingen - de terugkeer van de middenschool? Burgerlijke vorming Liesbeth Noordegraaf & Julien Kloeg - Maatschappelijk relevant onderwijs Siebren Miedema - Unieke, algemeen toegankelijke scholen in een monistisch onderwijsstelsel Gosse Vuijk - Uitsluitend Europa Olga Wessels - #FridaysForFuture - Wat is de toekomst van onze universiteit? Individuele ontwikkeling Hartger Wassink - Onderwijs dat vrij maakt Frank Assies - Docenten moeten uitdagen en inspireren Peter van der Voort - Investeer in volwassenenonderwijs! Wilma Kempinga & Tjeerd Wessel - Welkom in de wereld Economische ontwikkeling Jelle van Baardewijk - Waartoe is de hogeschool op aarde? Gertrud van Erp - Een andere kijk op de economische meerwaarde van onderwijs Ria van 't Klooster - Aan de slag met een leven lang ontwikkelen! Buiten het thema Mark van Ostraijen - De versimpeling van de valkuil Coen Brummer & Daniël Boomsma - Nieuwe sociale vraagstukken vragen juist om radicaal sociaal-liberalisme Sociaal-liberaal debat: Jaap Tielbeke & Maarten Meester - Een beter klimaat begint niet bij jezelf Joram Feitsma - De micromodernistische veren van de publieke gedragsveranderaar In reactie op 'Wat is sociaal-liberalisme?': Nadia Arsieni - Echt vrije individuen Remy Schuurmans - De legitimiteit van paternalisme bij voltooid leven Boekrecensie: Laura de Vries - De strijd om een nieuwe politiek-economische richting Sociaal-liberaal buiten de politiek: Herman Philipse - 'Neem grote beslissingen op grond van wetenschappelijke kennis!' Column: Jasper Zuure - Put your money where your mouth is!