Historische canon van D66

Elke politieke partij heeft een denkgeschiedenis, een collectief geheugen. Het is van groot belang om met die geschiedenis in contact te blijven staan. Om niet steeds opnieuw het wiel uit te hoeven vinden, maar vooral om niet te ontwortelen van de oorspronkelijke en steeds terugkerende ideeën en idealen van de partij. Natuurlijk, er is altijd sprake van een veranderende maatschappelijke en politieke context waar een politieke partij zich mee moet verhouden. Zeker voor een pragmatische partij als D66 is het belangrijk om niet te verstarren of met oude ideeën genoegen te nemen. Toch bestaat er zoiets als een partijgedachtegoed, een absolute en minimale basis waar alle leden zich in kunnen vinden, en waar ook naar gehandeld wordt. Sinds 1998 draagt dit gedachtegoed voor D66 officieel het label sociaal-liberalisme, dat de Van Mierlo Stichting verder ontwikkelt en verdiept. Dit partijgedachtegoed ontstaat echter van onderop in de vereniging, ook al ver voor 1998, en vindt zijn weerslag in allerlei partijdocumenten en - teksten. Daarom hier de opbouw van een Historische Canon: een verzameling kernteksten van prominente en mindere prominente D66'ers, waarin de waarden, ideeën, grondhoudingen, en uitgangspunten van de partij zich manifesteren. Teksten waarvan een partij moet zeggen: die mogen niet vergeten worden. Teksten die in elk opzicht de partij kenmerken. De onderwerpen van de teksten lopen uiteen. Door de decennia heen zijn duidelijke verschillen in thematiek te ontwaren. In de beginjaren van D66 kreeg de democratie de hoogste prioriteit. Vervolgens kwam de verbreding, niet in het minst door de verkiezingsoverwinningen die werden geboekt en de nieuwe (machts)positie die de partij daarmee verwierf. Tegelijkertijd is er een duidelijke continuïteit: in principes, in idealen, in ideeën, in stijl en in houding. De Historische Canon is daar een weerspiegeling van. Teksten in de Historische Canon van D66: Samenstelling: Daniël Boomsma