Feiten & cijfers – Nieuwe verbindingen

Dit artikel bevat figuren en tabellen. Lees het pdf om de tabellen te bekijken. In 1950 vertegenwoordigden alleenstaanden 10% van het aantal huishoudens in Nederland. De gemiddelde gezinsgrootte bedroeg 3,93 personen. In 2009 bestond 36% van de huishoudens in Nederland uit alleenstaanden, het gemiddelde aantal personen per gezin was 2,23. (Bron: CBS 2010) Waar in 1995 nog een op de drie personen tussen de 85 en 90 jaar in een tehuis woonden, is dat in 2009 nog maar een op de zes. (Bron: CBS 2009) In 2005 werden er 4.442 plaatsen geteld in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, 12% van de mensen met dementie die verpleeghuiszorg ontvingen. In 2010 zullen dat 10.834 plaatsen zijn, 22% van de dementerenden verpleeghuiszorg ontvangen. (Bron: Aedes-Actiz Kenniscentrum 2009) Gerekend volgens institutionele tellingen daalde het aantal Nederlanders dat is aangesloten bij een kerk sinds 1970 van driekwart naar 44% van de bevolking. In 2007/’08 telde Nederland ongeveer 825.000 moslims; 99.000 hindoes, 170.000 boeddhisten en 43.000 joden. Ruim vier miljoen Nederlanders beschouwt zich rooms-katholiek, ruim 2 miljoen Nederlanders behoort tot de PKN of andere christelijke kerkgenootschappen. (Bron: SCP 2009) Acht van de tien jongeren van 18 tot 25 jaar waren in 2008 lid van een vereniging. In meer dan de helft van de gevallen gaat het dan om een sportvereniging. In 2008 deden vier van de tien 18- tot 25-jarigen vrijwilligerswerk en boden drie van de tien informele hulp. (Bron: CBS Landelijke Jeugdmonitor 2009) De helft van de jongeren van 12 tot 25 jaar gaf in 2008 aan tot een geloof of kerkgenootschap te behoren, maar ruim driekwart van de jongeren bezoekt vrijwel nooit een kerk, moskee of een andere godsdienstige bijeenkomst; 10% gaat wekelijks. (Bron: CBS Landelijke Jeugdmonitor 2009) Van de autochtone Nederlanders gaat 48% in zijn vrije tijd om met niet-westerse allochtonen; 65% van de Turkse Nederlanders, 61% van de Marokkaanse Nederlanders, 86% van de Surinaamse Nederlanders en 83% van de Antilliaanse Nederlanders gaat in zijn vrije tijd om met autochtone Nederlanders. Niet-westerse migranten oordelen tamelijk positief over autochtone Nederlanders. Surinaamse Nederlanders geven een gemiddelde score van 71 punten; de gemiddelde score van de drie andere grote migrantengroepen ligt rond de 66 punten. (Bron: SCP 2009) Kinderen van Turkse en Marokkaanse herkomst gebruiken de eigen taal steeds minder in gesprekken met zowel vader en moeder als broers en/of zussen. Het in de herkomsttaal praten met de vader of moeder is in elf jaar tijd onder Marokkaanse kinderen meer dan gehalveerd: van 70% naar ruim 30% in 2008. (Bron: SCP ’09) Onder kinderen van Turkse afkomst is het gebruik van de herkomsttaal in gesprekken met de ouders afgenomen van ruim 80% naar 60%. Met broertjes en zusjes wordt meestal Nederlands gesproken, namelijk onder 75% van de Turks-Nederlandse kinderen en 94% van de Marokkaans- Nederlandse kinderen. (Bron: SCP ’09) In 2008 had 78,3% van de jongeren van 12 tot 25 jaar tenminste wekelijks contact met familieleden; 97,8% had tenminste wekelijks contact met vrienden en kennissen. (Bron: CBS Landelijke Jeugdmonitor 2009) Dagelijks loggen 2,6 miljoen Nederlanders in op Windows Live Messenger, per maand zijn dat er 6 miljoen. In een gemiddelde maand worden er in Nederland meer dan 1 miljard Messenger gesprekken gevoerd, per Messenger gebruiker zijn dat gemiddeld 165 gesprekken per maand. 13% van alle online tijd van alle Nederlanders wordt doorgebracht op Windows Live Messenger (Microsoft 2009) De grootste sociale netwerksite in Nederland is het in 2004 opgerichte Hyves. In december had Hyves 9,5 miljoen leden waarvan 1 miljoen uit het buitenland. Dat betekent dat de site zo langzamerhand het grootste deel van Nederland in haar database heeft zitten. Op plaats twee staat Facebook, gevolgd door Netlog. (Bron: hyped.nl 2010) Van alle nationaliteiten die gebruik maken van LinkedIn, zijn de Nederlanders relatief het best vertegenwoordigd. Onder de ruim 62 miljoen gebruikers wereldwijd zijn 1,7 miljoen Nederlanders (Bron: zibb.nl 2010) In 2008 waren er een paar duizend twitteraars in Nederland. In april 2010 telt micro-blogdienst Twitter inmiddels meer dan 105 miljoen geregistreerde gebruikers wereldwijd. Waarvan naar schatting ruim 1,3 miljoen Nederlanders. (Bron: Twitter.com/Sysomos.com, 2010)   Heeft dit artikel uw interesse gewekt? Klik hier voor meer info en abonnementen. – – Dit artikel verscheen in idee nr. 2 2010: Nieuwe verbindingen, en is te vinden bij het onderwerp feiten en cijfers.