European Liberal Forum

De Mr. Hans vELF_logo_longan Mierlo Stichting is lid en medeoprichter van het European Liberal Forum (ELF). ELF ligt ten grondslag aan de Europese Liberaal Democratische partij: ALDE. Een kernaspect van het werk van ELF bestaat uit het publiceren van uitgaven over het liberale gedachtegoed en de Europese politiek. Daarnaast stimuleren ze gesprekken over de Europese politiek en bieden trainingen voor Europees-georiënteerde burgers. ELF is opgebouwd uit Europese denktanks, politieke stichtingen en instituties. De diversiteit aan leden is een constante bron van innovatie. Ze bieden hun leden de mogelijkheid om samen te werken aan Europese projecten. Meer weten over ELF? Lees hier de brochure. In 2012 publiceerde de Van Mierlo Stichting, onder verantwoordelijkheid van ELF, een Engelstalig essay over ordeningsvraagstukken vanuit een sociaal-liberaal perspectief. Lees GoverningGovernance hier.