Europa en identiteit

normal_a_a_aa85fc449ecdc6b212de4ed9134840a7De Van Mierlo Stichting organiseerde in 2013 zijn jaarlijkse symposium rond het onderwerp ‘Europe and identity’. Dit onderwerp plaats pro-Europese liberalen voor prikkelende uitdagingen, waarop de uitgenodigde sprekers het publiek inzichten en achtergrondkennis gaven. In deze publicatie kunt u de bijdragen van VMS-directeur Frank van Mil, historicus Arnold Labrie en de Deense expert in politieke communicatie David Zepernick Munis teruglezen. De gedachtewisseling tussen sprekers en publiek droeg bij aan het schrijven van de publicatie Europa: voorwaarde voor vrijheid