Essay & Infographic

Kansengelijkheid is een van de fundamenten van een vrije en open samenleving. Maar het is nog lang geen realiteit. Met de groeiende welvaart in Nederland is meer onzekerheid gekomen en een ongelijke verdeling van kansen. Deze publicatie van de Mr. Hans van Mierlo Stichting analyseert waar kansengelijkheid onder druk staat in onderwijs, werk en sociale zekerheid. Op ieder terrein zien we scheidslijnen. Startposities zijn ongelijk, vanwege afkomst en opleidingsniveau, en worden gaandeweg verder scheefgetrokken door maatschappelijke trends als globalisering, digitalisering en flexibilisering. Waar de een kans op kans krijgt, loopt de ander vast in overmatige onzekerheid op het gebied van wonen en werk, gezondheid en geld. Kansengelijkheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en verdient politieke prioriteit, betoogt auteur Marthe Hesselmans. Als kansen ongelijk verdeeld zijn, verliezen individuen de kans hun leven in eigen hand te nemen en verliest de samenleving als geheel. Eenduidige oplossingen zijn er niet. Wel zijn er keuzes te maken: voor onderwijs dat motiveert, werk dat loont en zekerheden die vertrouwen geven.

Bestel het essay

Het essay Kansengelijkheid is toe aan herkansing is hier te bestellen voor €9,95 De publicatie is ook hier als PDF te downloaden.

Download infographic

Bij het essay hoort de infographic: Kansen(on)gelijkheid in Nederland. De infographic wordt bij het essay geleverd en is ook hier als PDF te downloaden.