Een briefwisseling: Instrumentalisering van mens, samenleving en politiek

Een briefwisseling tussen Rien Fraanje – van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA – en Frank van Mil – van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

In een recente publicatie bestrijdt het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA de instrumentalisering van mens, samenleving en politiek, die de christen-democraten wijten aan het dominante liberale denken. Rien Fraanje, waarnemend directeur, zoekt medestanders bij de sociaal-liberalen en klom in de pen. Een briefwisseling met Frank van Mil, wetenschappelijk directeur van de Van Mierlo Stichting.

Lees hier de Briefwisseling.

Deze briefwisseling verscheen in idee nr. 4 2015: Algemeen belang en democratie.