Een briefwisseling: Individu vs. gemeenschap

Een briefwisseling tussen Robert van Putten - van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie - en Corina Hendriks - van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Bijna twee jaar nadat Koning Willem-Alexander “de participatiesamenleving” noemde in zijn Troonrede blijft dit begrip de gemoederen bezighouden. Is het nu eigenlijk een goed of slecht idee? In Van opgelegde naar oprechte participatie (2014) zet Corina Hendriks, namens de Van Mierlo Stichting, uiteen hoe sociaal-liberalen naar de participatiesamenleving kijken. Met teveel hang naar individuele vrijheid, meent Robert van Putten, namens het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. In hun Coöperatiemaatschappij (2014) benadrukken zij vooral de waarde van de gemeenschap. Deel 1 Van Robert van Putten aan Corina Hendriks: 'De grote nadruk op individualiteit geeft me de kriebels.' Deel 2 Van Corina Hendriks aan Robert van Putten: 'Voor ons is gemeenschapsvorming geen doel op zich.'   Deze briefwisseling verscheen in Idee nr. 2 2015: De slag om duurzame energie.