Een briefwisseling: D66 en het sociaal-liberalisme

Een briefwisseling tussen Patrick van Schie - van de Teldersstichting - en Frank van Mil - van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. In een artikel in Het Financieele Dagblad van 12 december jl. openden Patrick van Schie en Fleur de Beaufort van de Teldersstichting, wetenschappelijk bureau van de VVD, de aanval op het sociaal-liberalisme van D66. Volgens hen begrijpen D66-politici niet wat het betekent om echt sociaal-liberaal te zijn. In deze Idee een briefwisseling in twee delen tussen Patrick van Schie en Frank van Mil, directeur van de Van Mierlo Stichting over wat sociaal-liberalisme wel of niet is. Deel (1/1) > Van Patrick van Schie aan Frank van Mil Deel (1/2) > Van Frank van Mil aan Patrick van Schie Deel (2/1) > Van Patrick van Schie aan Frank van Mil Deel (2/2) > Van Frank van Mil aan Patrick van Schie   Deze briefwisseling verscheen in Idee nr. 1 2015: Alles flex?