Democratie van Nu

Iedere D66’er voelt zich betrokken bij onze democratie. Dat was al zo in 1966, toen 44 bezorgde burgers de partij oprichten. En dat is zo vandaag, in 2018. Sommige dingen zijn in de afgelopen decennia hetzelfde gebleven. Nog altijd willen D66’ers dat mensen invloed hebben op de macht, op de mensen die namens hen het land besturen. Maar andere zaken zijn wel veranderd. Mensen weten elkaar sneller te vinden, als ze een goed idee hebben of als ze vinden dat iets anders moet. De hele samenleving heeft grote, ingrijpende verandering doorgemaakt de afgelopen periode. Maar het huidige democratisch bestel houdt daar geen rekening mee. Dat moet anders. Willen we onze democratie versterken, dan is democratische vernieuwing pure noodzaak. Juist daarom werkt D66 de komende maanden aan een nieuwe visie op onze democratie. De democratie van nu.

Op het congres van oktober 2018 wordt deze nieuwe visie in de vorm van een bestuursresolutie voorgelegd aan de leden. Maar voor het zover is, gaan we met elkaar in gesprek. Hou daarom de website in de gaten en kom naar politiek cafés of mail ons je ideeën. Want net zoals iedere D66’er zich betrokken voelt bij onze democratie, is iedere D66’er welkom om erover mee te denken.

De leidraad van dit project kunt u hier vinden. Bekijk hier de agenda voor de discussieavonden en bijeenkomsten. Contactpersoon: Tonko van Leeuwen