D66’s Founding Document

D66-fractie_1967"Het appèl aan iedere Nederlander die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie" is voor D66 wat de Amerikanen een Founding Document noemen. Dat alleen al rechtvaardigt een plaats in de Historische Canon van D66, maar ook het feit dat de tekst in alles de geest van de partij belichaamt. Door Daniël Boomsma Inhoudelijk, omdat het hamert op de noodzaak van hervormingen in het algemeen, en in het bijzonder omdat het de noodklok luidt over een democratisch bestel dat met haar ''codes van een voorbij tijdperk'' ver achterloopt op de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. In stijl, omdat het zich zo nadrukkelijk afzet van de gevestigde orde - ''wij zijn geen politici'' staat er met enige bravoure in de eerste alinea. In vorm, door te kiezen voor een appèl en mensen direct aan te spreken. En in toon, omdat het bedachtzaam en in weloverwogen vocabulaire een argumentatie opzet. Diagnose Populistisch is het geenszins, want na het benoemen van het vraagstuk van de democratie, volgt veelzeggend de zin dat ''wij niet willen volstaan met het signaleren daarvan''. De relevantie van het appèl voor nu is evident: het bestel is niet fundamenteel hervormd, de partijpolitiek hobbelt, gefragmenteerd en in ledenaantal sterk teruggedrongen, voort, en sinds het begin van deze eeuw is daar een niet weg te werken populisme bijgekomen. Dat er niets veranderd is, dat de grote ontwikkelingen die D66 al vroeg signaleerde - met name de ontzuiling en de individualisering - niet met hervormingen het hoofd zijn geboden, bewijst alleen maar de juistheid van de diagnose uit 1966. Initiatiefcomité D'66 - Appèl aan iedere Nederlander - 15 september 1966