China en Economische Veiligheid

De Chinese economie ontwikkelt zich in een hoog tempo. Zo is het bruto nationaal product per hoofd van de Chinese bevolking in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Door zijn enorme populatie van 1,4 miljard mensen is het land intussen de op één na grootste economie van de wereld. Dit is uiteraard goed nieuws voor zowel de Chinese bevolking als de Nederlandse export-industrie.

De schaduwzijde is echter dat Beijing’s toenemende mondiale invloed een potentieel substantiële bedreiging kan zijn voor de Nederlandse economische veiligheid. In een recent uitgekomen rapport suggereert de Nederlandse regering dat China in de toekomst wellicht politieke invloed op Nederland zou kunnen uitvoeren door middel van strategische investeringen in de Nederlandse infrastructuur, dat het misbruik maakt van de Nederlandse open markt om toegang te krijgen tot gevoelige en beschermde technologie, en dat het een oneerlijk concurrentievoordeel heeft door middel van het voeren van mercantilistische handelspraktijken.

Dit project onderzoekt hoe ernstig de schaduwzijde van de opkomst van China is voor de Nederlandse economische veiligheid. Moet Nederland China’s opkomst voornamelijk zien als een economische kans of als een dreiging? Hoe kunnen we de omvang en impact van de nadelen het beste meten? En hoe verhoudt zich dit tot alle andere economische dreigingen waar Nederland mee te maken heeft?

Hieruit voortvloeiend, en geredeneerd vanuit het sociaal-liberale gedachtegoed van D66, gaat dit project na het wat voor maatregelen Nederland zou kunnen en moeten nemen (in nationaal of Europees verband) om de Nederlandse economische veiligheid te waarborgen. Voorbeelden zijn het eventueel afschermen van de kritieke Nederlandse infrastructuur tegen excessieve Chinese invloed, het reguleren van Chinese invloed op Nederlandse universiteiten, en verbeterde bescherming van intellectueel eigendom.

De resultaten van dit onderzoek kunnen ook dienen als handvatten om positie te bepalen ten opzichte van andere economieën die Nederland voor strategische dilemma’s plaatsen.

Lezers van policy papers van de Van Mierlo Stichting worden nadrukkelijk uitgenodigd te reageren en feedback te geven.