Canon van het sociaal-liberalisme

Het sociaal-liberalisme is een brede politieke stroming met veel maatschappelijke invloed. Niet alleen noemt D66 zich sinds 1998 sociaal-liberaal, maar ook Femke Halsema en Mark Rutte hebben opzichtig geflirt met het etiket. Maar welke politieke verworvenheden zijn het werk van sociaal-liberalen? En wat waren de leidende principes en idealen voor sociaal-liberalen bij het hervormen van de Nederlandse politiek? In oktober 2019 verscheen van de Van Mierlo Stichting De canon van het sociaal-liberalisme, waarin voor het eerst de rijke geschiedenis van deze stroming wordt verteld. Bij deze training gaan we aan de hand van de canon langs de geschiedenis van het sociaal-liberalisme, de stroming die aan de basis stonden van vele revoluties in de Nederlandse politiek. Inspirerende toespraken, spannende Kamerdebatten en toonaangevende politieke gebeurtenissen worden gebruikt om de ontwikkeling van deze politieke stroming beter de kunnen duiden. Deelnemers aan deze training krijgen inzicht in de historische ontwikkeling van de politieke stroming en in de politieke verworvenheden die door toedoen van sociaal-liberalen bereikt zijn: van het befaamde Kinderwetje van Sam van Houten tot de strijd van Aletta Jacobs voor het vrouwenkiesrecht, en van de roep om referenda van Henri Marchant tot het eerste paarse kabinet. Wilt u deze cursus voor uw afdeling aanvragen? Neem dan contact op met de Van Mierlo Stichting via [email protected].