Briefwisseling Wiardi Beckman Stichting vs. Van Mierlo Stichting

typemachine-430x321De briefwisseling tussen René Cuperus - namens de Wiardi Beckman Stichting - en Jieskje Hollander van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

De uitgesproken pro-Europese houding van het sociaal-liberale D66 is René Cuperus, medewerker van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA), een doorn in het oog. Juist de notie van individuele vrijheid verhoudt zich volgens hem uiterst moeizaam tot het grote schaalvergrotingsproject van de Europese eenwording. Een briefwisseling met Jieskje Hollander van de Van Mierlo Stichting en auteur van Europa: voorwaarde voor vrijheid (vms 2014).

Lees hier de briefwisseling.