Big data: Tussen markt en democratie

Big data presenteert de wereld met ongekende mogelijkheden. Informatie uit miljoenen geanonimiseerde dossiers kan dokters helpen sneller diagnoses te maken, inzicht geven in complexe bedrijfsprocessen of bijdragen aan verbeterde informatievoorziening in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd roept big data wezenlijke vragen op. Waar komen onze persoonlijke gegevens terecht en wie kan er gebruik of misbruik van maken? En wat betekenen de nieuwe digitale mogelijkheden eigenlijk voor onze vrijheid in het maken van eigen keuzes? Opereren we straks enkel nog in monoculturen, beheerst door wat de markt “denkt” dat we nodig hebben? In hoeverre kan en moet de politiek hierop strenger toezicht houden en waar ligt de verantwoordelijkheid van mensen zelf? Met dit project beoogt de Van Mierlo Stichting de gevolgen van big data in kaart te brengen, niet alleen voor ons dagelijks leven, maar ook en met name voor de bredere politieke orde. Hoe beïnvloedt big data de verhoudingen tussen staat, markt en mens? Op 27 mei 2016 spraken Dimitri Tokmetzis, datajournalist van De Correspondent, techniekfilosoof Marjolein Lanzing en Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66, over de mogelijkheden en grenzen van big data en de politieke en maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in digitale techniek tijdens het Van Mierlo Symposium. Klik hier om het verslag van de middag na te lezen. Zie voor meer discussie over dit thema ook de herfst 2016 editie van ons tijdschrift idee over Technologie en haar invloed op de mens. Contactpersoon: Joost Sneller