Beloon prestatie en deel de welvaart

Beloon prestatie en deel de welvaartPrestatie belonen en welvaart delen vormen twee kanten van dezelfde sociaal-liberale medaille. Vanuit het ideaal van individuele vrijheid en zelfbeschikking past het om mensen te belonen voor de prestaties die ze leveren. Als individuen de vruchten mogen plukken van hun werk kunnen ze daadwerkelijk vrij zijn om hun leven naar eigen inzichten te leiden. Tegelijkertijd is een individuele verdienste nooit uitsluitend het resultaat van een individuele inspanning. Als welvaart niet gedeeld wordt, komen teveel mensen überhaupt niet in de gelegenheid om te presteren. In dit essay verkent de Mr. Hans van Mierlo Stichting vragen rond sociale rechtvaardigheid. Sociale rechtvaardigheid is geen kwestie van cijfers, statistiek en economische modellen; het is een moreel vraagstuk waaraan mensen onderling een invulling moeten geven. Markt noch overheid is in staat om te bepalen wat sociaal rechtvaardig is. Alleen mensen onderling kunnen dat onderscheid maken. Het vraagt daarom een structureel en volwassen maatschappelijk gesprek, en een politieke vertaling daarvan. Dit essay biedt aanknopingspunten voor, en een oproep aan iedereen om dit maatschappelijke gesprek aan te gaan. U kunt hier deze publicatie als PDF downloaden. U kunt de publicatie in de webshop bestellen. De richtingswijzers Vertrouw op de eigen kracht van mensen, Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving,  Denk en handel internationaal en Koester de grondrechten en gedeelde waarden en  zijn ook uitgewerkt in essays.