Algoritmes en lokale overheden

Steeds vaker maken niet mensen, maar algoritmes – digitale beslisformules – keuzes over hoe mensen behandeld worden door de overheid. In dit essay onderzoekt Laura de Vries, wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting, hoe op lokaal niveau algoritmes worden toegepast en welke gevolgen dat heeft voor sociaal-liberale waarden als gelijkheid, vrijheid en rechtsstatelijkheid. “Algoritmes kunnen ongelijkheden vergroten en de keuzevrijheid van mensen beperken. Maar het kan ook anders. Als algoritmes met respect voor fundamentele rechten en vrijheden worden ontwikkeld en ingezet, kunnen ze juist bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid.” – Laura de Vries Bestel Algoritmes en lokale overheden hier, voor 6,95 of lees hier de pdf.