Abonnement opzeggen of wijzigen

Abonnement opzeggen Wilt u uw abonnement op idee opzeggen? U kunt dan een email sturen waarin u aangeeft uw abonnement te willen beëindigen naar: [email protected] Het abonnement wordt beëindigd op de laatste dag van de maand waarin opzegging is ontvangen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging wanneer het abonnement is beëindigd. Adreswijziging doorgeven Bent u verhuisd of wilt u om een andere reden de idee op een ander adres ontvangen? U kunt dan een email sturen met vermelding van uw nieuwe adres naar: [email protected].