(2018) idee 1: Democratische Vernieuwing

Democratische vernieuwing

Democratie gaat ons allen aan het hart, alleen de vraag is hoe ze het beste wordt vormgegeven. Naast klassieke instrumenten als vertegenwoordigende democratie, en referenda, zijn er tegenwoordig steeds meer nieuwe aanzetten om de stem van eenieder te horen. In navolging op het laatste nummer van vorig jaar, Democracy and its discontents, staat dit nummer dan ook in het teken van democratische vernieuwing. De analyses wat betreft uitdagingen voor de democratie maken in dit nummer plaats voor mogelijkheden tot het versterken, verbreden en vernieuwen van de democratie. Het bevragen en beproeven, sleutelen en meten, peilen en proberen, allemaal ten behoeve van de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de democratische rechtsstaat die ons zo lief is. Het is bij uitstek de eigenschap van elke sociaal-liberaal.

Het bevorderen en versterken van de democratie is ook altijd een thema wat van groot belang is geweest in alle werkzaamheden van de Van Mierlo Stichting en D66 in bredere zin. Creatieve oplossingen en gedurfde denkrichtingen met betrekking tot de democratie zijn bij ons aan het goede adres. Zonder heilige huisjes aanzetten formuleren om onze democratie veerkrachtiger en sterker te maken is iets waar wij ons als sociaal-liberalen altijd voor hebben ingezet, inzetten en blijven inzetten. Zo ook zal er de komende periode, op initiatief van het Landelijk Bestuur van D66, in nauwe samenwerking met de Van Mierlo Stichting en in samenspraak met alle geïnteresseerden een hernieuwde visie op bestuurlijke en democratische vernieuwing ontwikkeld worden. Laat dit nummer dan ook fungeren als de start van deze discussie en zet in de goede richting om na te denken over de toekomst van onze democratie en hoe en waar die mogelijk versterkt kan worden.

In dit nummer van idee bieden Ira van Keulen en Iris Korthagen, beide verbonden aan het Rathenau Instituut, inzicht in de digitale mogelijkheden voor het versterken van de democratie , terwijl Daniël Boomsma en Pieter Fokkink het kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging onder de loep nemen. Daarnaast heeft Daniël Boomsma ook een column gewijd aan het gedachtegoed van Hans van Mierlo, nu, acht jaar na zijn overlijden, nog steeds actueler dan ooit.

Verder gooit Mark Sanders een knuppel in het hoenderhok en buigen Klijnsma, Pool en Pijlman zich over artikel 23 van de Grondwet, de vrijheid van onderwijs.