(2017) Idee 1: Wees ook lokaal een sociaal-liberaal

Lente editie idee: Wees ook lokaal een sociaal-liberaal. Sociaal-liberalen streven naar zoveel mogelijk zeggenschap voor mensen over hun eigen leven. Hieronder ligt de overtuiging dat de mens zelf het beste kan bepalen wat goed is voor zichzelf en zijn directe omgeving. Die zeggenschap oefenen mensen nooit alleen uit, maar altijd samen met anderen. In dit gesprek tussen mensen  komen we tot de keuzes voor  onze leefomgeving. Juist ook op lokaal niveau. In dit nummer van idee besteden we volop aandacht aan de lokale democratie en het lokale bestuur. Hoe vertalen onze sociaal-liberale uitgangspunten zich naar ambities en initiatieven op lokaal niveau? We hebben raadsleden, wethouders en burgemeesters, maar ook deskundigen van buiten de politieke praktijk, gevraagd om te reflecteren op hun ervaringen en om hun geleerde lessen te delen. Zo vertelt Wieke Paulusma, D66-raadslid in Groningen, over haar initiatief van coöperatieve wijkraden. Raadsleden en ingelote burgers hebben gezamenlijk het mandaat en het budget om het beleid in hun wijk te bepalen. Meer zeggenschap voor mensen in hun eigen omgeving vraagt ook een andere bestuurscultuur bij de gemeente. Hoe verander je een bestuurscultuur en wat betekent het om samen met de bewoners een stad te besturen? De Haagse D66’ers Ingrid van Engelshoven en Robert van Astendelen hun ervaringen. Ook over de grens wordt nagedacht over betekenisvolle burgerparticipatie: het district Antwerpen introduceerde in 2012 de burgerbegroting. De toenmalige wethouder, inmiddels parlementariër voor de Vlaamse liberalen, beschrijft zijn geleerde lessen. Lokale macht vraagt om tegenmacht, en burgerbetrokkenheid vergt goed geïnformeerde burgers. Journalist Chris Aalberts pleit voor sterkere lokale journalistiek, maar zonder steun van de overheid. Die steun houdt innovatie tegen en belemmert de controlerende taak van de journalistiek. Verder herinnert de Vlaamse hoogleraar Dirk Verhofstadt ons aan de liberale beginselen van de vrijheid van meningsuiting. Juist op die gronden moeten salafistische organisaties worden verboden, stelt hij. Politicologen Tom van der Meer en Paul Lucardie verdedigen de voors en tegens van gelote volksvertegenwoordigers. En een sociaal-liberaal in de Verenigde Staten kijkt met argusogen naar Trumps aanvallen op de liberale democratie, maar ziet ook lichtpuntjes.   Meer verdieping en verbreding van het sociaal-liberale gedachtegoed? Neem dan nu een abonnement op idee!