(2016) Idee 4: Globalisering is dood, leve de globalisering!

idee4-2016-voorzijdeWintereditie idee: Globalisering is dood, leve de globalisering! Globalisering zit in de hoek waar de klappen vallen. Dit jaar alleen al na het Oekraïne-referendum, de Brexit en de verkiezing van Donald Trump. Dagelijks verschijnen commentaren die het einde van de globalisering eisen en haar tot zondebok maken van iedere sociaaleconomische en culturele misère. Maar de Britse onderzoekers Torsten Bell en Adam Corlett laten overtuigend zien dat dit onterecht is en dat juist nationale overheden hierin een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Globalisering moet volgens de economen leiden tot meer welvaart voor iedereen. Maar het is duidelijk geworden dat deze belofte in ieder geval op de korte termijn niet voor iedereen geldt, wat de weerstand tegen bijvoorbeeld TTIP moet verklaren. In een bijdrage van Jeroen van der Waal en Willem de Koster leren we echter dat bezorgdheid over vrijhandelsverdragen meer te maken heeft met een verschil in cultureel kapitaal dan met economische winst en verlies. Globalisering is geen autonoom proces dat zich volledig buiten onze invloedssfeer voltrekt. We kunnen haar reguleren en besturen, zowel op mondiaal niveau als in eigen land. In dit nummer starten wij een discussie over ideeën voor betere globalisering, internationale samenwerking en Europese integratie. Zo pleit voormalig moslimextremist Maajid Nawaz voor een hernieuwde verdediging van onze liberale waarden als oplossing voor toenemende culturele confrontaties door globalisering. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma schetst te midden van de grote mondiale uitdagingen zijn agenda voor een werkelijk liberaal buitenlandbeleid, dat stevig verankerd is in onze waarden. Verder vindt u in dit nummer een steen in de vijver van ons pensioenstelsel door oud-bankier Martin ten Cate, die pleit voor een sociaal-liberale vorm van pensioenen. André Meiresonne waarschuwt voor al teveel behoudzucht onder oudere generaties en roept jongeren op om in het verweer te komen voor hun eigen toekomst. En in de internationale rubriek leest u een verhaal over Zwitserland, dat hét voorbeeld lijkt te zijn van een goed functionerende liberale rechtsstaat, maar waar een kwart van de bevolking geen politieke rechten heeft. Meer verdieping en verbreding van het sociaal-liberale gedachtegoed? Neem dan nu een abonnement op idee! Wij sturen u graag een proefnummer toe. Stuur daarvoor een mail naar: [email protected].