(2016) Idee 3: Technologie en haar invloed op de mens

idee3-2016-technologievzHerfsteditie idee: Technologie en haar invloed op de mens Ontwikkelingen met big data, het internet der dingen en biomedische technologie bieden fantastische mogelijkheden die ook sociaal-liberalen alleen maar kunnen toejuichen. De impact van technologische vooruitgang hangt echter niet alleen af van de techniek zelf, maar misschien nog wel meer van de manier waarop we ermee omgaan. Zo verandert de arbeidsmarkt weliswaar door steeds slimmere robots, maar bepalen we zelf hoe dit gebeurt, betoogt WRR-econoom Robert Went. In dit nummer schetsen we verschillende uitdagingen van de technologie van vandaag en morgen voor sociaal-liberalen. Privacy is een prangende kwestie, blijkt uit meerdere bijdragen. Een persoonlijke levenssfeer is een absolute voorwaarde om vrij te kunnen zijn, stelt de Belgische liberale staatssecretaris voor privacy Philippe De Backer resoluut. Juist liberalen moeten volgens hem de strijd voeren voor deze en andere fundamenten van de rechtsstaat. Annet Aris, buitengewoon hoogleraar strategie bij business school INSEAD, schetst hoe een aantal simpele micro-economische principes ertoe leidt dat in de digitale wereld een paar bedrijven als grote winnaars uit de bus komen. Dit confronteert ons met nieuwe uitdagingen: hoe houden we de markt open voor nieuwkomers, zonder het succes van de winnaars af te straffen? En hoe waarborgen we de keuzevrijheid van de individuele consument? Techniekfilosoof Marjolein Lanzing waarschuwt voor de gevolgen van nieuwe (digitale) technologieën voor belangrijke waarden als creativiteit, het recht om af te wijken en het maken van keuzes over het goede leven. Kortom, voor onze vrijheid. Verder leest u in de briefwisseling een krachtige oproep van de Britse Liberal Democrats om de lessen van de Brexit ook in ons land ter harte te nemen. Onderzoeker Peter Scholten roept lokale overheden op om een fundamenteel nieuw migratie- en integratiebeleid te ontwikkelen; het is immers de stad, niet de EU of de nationale overheid, die in de frontlinie van migratie en diversiteit staat. En u maakt kennis met de Brits-Duitse filosoof en politicus Ralf Dahrendorf, die interessante gedachten had over ‘winnaars’ en ‘verliezers’ van globalisering. Meer verdieping en verbreding van het sociaal-liberale gedachtegoed? Neem dan nu een abonnement op idee! Wij sturen u graag een proefnummer toe. Stuur daarvoor een mail naar: [email protected].