(2016) Idee 1: Gezondheid: Mij ’n zorg!

idee1—2016 —voorzijde Een goede gezondheid is voor ieder mens een basisvoorwaarde om je leven vorm te geven zoals je dat zelf wilt. Ieder van ons komt daarom met de gezondheidszorg in aanraking. Het is het vakmanschap van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners dat we hard nodig hebben als we geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van geest en lichaam. Maar zorg en gezondheid zijn meer dan dit vakmanschap. Daarover gaat dit nummer van idee.

Gezondheid en zorg zijn bij uitstek morele kwesties. Zo is gezondheid nooit waardenvrij, betoogt Mark van Ostaijen, en dus heeft ieder mens het recht op ongezond leven. Gezondheid en zorg gaan evengoed over de verhouding tussen individu en samenleving. Trudy Dehue stelt dat de maatschappij meer open moet staan voor zogenaamd afwijkend gedrag van individuen, zonder daar direct een medische stempel op te zetten.

Wanneer we vertrouwen op de eigen kracht van mensen, hebben we het in de gezondheidszorg al snel over zeggenschap en autonomie voor de patiënt. Annelien Bredenoord zoekt de nuance en legt uit welke vormen van autonomie en gezamenlijke besluitvorming er voorhanden zijn. En u leest een artikel over de kosten van de zorg: Marian Verkerk betoogt dat wij niet als zorgconsument of patiënt, maar als burger moeten nadenken over een rechtvaardige verdeling van onze schaarse zorgmiddelen.

 Verder vindt u in dit nummer een interview met de Utrechtse wethouder Victor Everhardt, over idealen in de politiek, het lokaal organiseren van zorg en het belang van een goede democratische controle. Er is een internationale briefwisseling over de uitdagingen voor de rechtsstaat in Europa en de speciale verantwoordelijkheid voor liberale partijen hierbij. En in de rubriek ‘sociaal-liberale denkers’ leest u over het werk van de socioloog Ulrich Beck over risico’s die steeds ongrijpbaarder worden in een globaliserende wereld.

Losse nummers van de idee zijn te koop via Magazine.nu. Mocht u een abonnement op de idee overwegen dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur daarvoor een mail naar: [email protected].