(2015) Idee 4: Algemeen belang en democratie

Idee4_2015_voorzijde In een tijd dat het algemeen belang lijkt te vervagen, is het belangrijk om stil te staan bij de rol van het algemeen belang als samenbindende factor in onze democratie. Maar wie spreekt er nog over? En wie gaat erover? Het winternummer van de idee stelt deze en andere vragen, en onderzoekt hoe we gezamenlijk tot een gedeelde invulling van het algemeen belang kunnen komen. Jieskje Hollander en Frank van Mil beargumenteren dat het algemeen belang veel meer is dan een strijd tussen individuele of private belangen: een continu gesprek tussen burgers over het algemeen belang is de kern van onze democratie. Alexander Pechtold geeft zijn visie op de centrale plaats die het algemeen belang moet innemen voor een politiek leider. In De Montessori-filosofie achter de doe-democratie betogen Eveline Tonkens c.s. dat een representatieve democratie des te belangrijker is voor het algemeen belang in de tijd van de doe-democratie. Ten slotte schrijft Bram Eidhof over de rol van het onderwijs in het bevorderen van democratische competenties van burgers. Verder in dit nummer: in een reactie op een eerder artikel in de idee schrijft Mark Sanders een verdediging van het basisinkomen vanuit sociaal-liberale uitgangspunten. In de briefwisseling sparren Rien Fraanje van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en Frank van Mil van de Van Mierlo Stichting over de instrumentalisering van mens, samenleving en politiek. Ten slotte onderzoekt Daniël Stuke de ontwikkeling van de idee sinds 1980: dit jaar bestaat het tijdschrift 35 jaar, een periode waarin de sociaal-liberale wortels van D66 eerst werden bediscussieerd, toen geaccepteerd en vervolgens uitgewerkt. De oude idee-artikelen waarnaar wordt verwezen in 35 jaar idee vindt u hier. Losse nummers van de idee zijn te koop via Magazine.nu. Mocht u een abonnement op de idee overwegen dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur daarvoor een mail naar: [email protected].