(2015) Idee 3: Een veranderende wereld

Idee3ÔÇö2015 ÔÇövoorzijde De wereld verandert in hoog tempo. Grenzen vervagen, geopolitieke spanningen nemen toe en de open samenleving staat onder druk. Een veranderende wereld vraagt om een goed besef van de realiteit en een helder beeld van onze idealen. Dit herfstnummer van de Idee onderzoekt hoe wij de nieuwe uitdagingen van deze eeuw op een realistische manier het hoofd kunnen bieden, zonder onze sociaal-liberale idealen uit het oog te verliezen.

Binnen dit thema wordt onder andere aandacht geschonken aan het bekoelen van de betrekkingen tussen het Westen en Rusland. Eerste Kamerlid voor D66 Herman Schaper stelt dat Europa meer gebruik moet maken van haar ‘soft power’ ten aanzien van Rusland, en Stientje van Veldhoven en Sjoerd Sjoerdsma beargumenteren dat het kabinet de afhankelijkheid van Russisch gas moet verkleinen, als wij trouw willen blijven aan onze idealen. Verder betoogt Koert Debeuf, voormalig gezant voor de Arabische wereld namens de Europese liberale ALDE-fractie, in het interview dat het soevereiniteitsbeginsel vervalt als mensen massaal moeten vluchten of worden vermoord.

Ook de open samenleving staat onder druk. In groeiende euroscepsis herkent Tom de Bruijn een verlies in het geloof in een vrije en open samenleving, en hernieuwt als antwoord hierop het sociaal-liberale pleidooi voor een sterk Europa. In het verlengde hiervan stelt Mark Snijder drie argumenten op een rij waarom we, ondanks alle problemen, beter af zijn met minder grenzen of meer open grenzen. Verder in dit nummer: echte vrijheid is niet mogelijk in een wereld waarin alle conflict is weggepoetst, zo schrijft Frank Mulder in 'Onvrijheid in de hyperrealiteit', en Jannes van Loon gaat in op zorgen over het feit dat wijken en steden in Nederland steeds minder gemengd worden, wat kansengelijkheid in de weg staat. Daarnaast discussiëren de Wiardi Beckman Stichting en de Mr. Hans van Mierlo Stichting over de pro-Europese houding van D66. Lees hier de briefwisseling. In elke Idee wordt ook een D66-politicus, actief op verschillende politieke niveaus - Europees, nationaal, regionaal en lokaal - over hun sociaal-liberale mens- en wereldbeeld geïnterviewd. De derde politicus in deze reeks: Jan Paternotte. Losse nummers van de Idee zijn te koop via Magazine.nu. Mocht u een abonnement op de Idee overwegen, dan sturen we u graag een proefnummer toe. Stuur een mail naar: [email protected].